Oblíbené odkazy
Doménové jméno (zkráceně doména), které si pro svou prezentaci na internetu zvolíte, je z hlediska marketingu klíčové. Bude Vás provázet roky či desetiletí a zásadním způsobem ovlivní návštěvnost Vašich stránek a tím i vývoj a úspěšnost celého Vašeho podnikání. Jde o trvalou investici, doménové jméno na síti zůstává a s expanzí internetu jeho význam stále stoupá a jeho hodnota roste. Jméno domény by mělo být maximálně srozumitelné, nezaměnitelné a snadno zapamatovatelné. Také by mělo být lehce spojitelné s Váším projektem, výrobky či službami. Pro využití v prostředí českého internetu je nezbytné doménocé jméno s koncovkou .cz.

Je-li vhodné doménové jméno již obsazené, vyplatí se Vám jeho odkoupení. Snaha o hledání podobného volného doménového jména (alternativní koncovky, pomlčkové verze) totiž vede k nebezpečí záměny, které bude podporovat Vaši konkurenci, vlastnící vhodnější doménové jméno. Každé doménové jméno je unikátní a správný výběr vytváří image a posiluje značku.

Stejně jako kamenný obchod na rušné hlavní třídě v centru města, kvalitní doménové jméno přiláká mnohem více potencionálních zákazníků a zlepší pozici ve vyhledávačích. Investice do doménového jména je navíc jednorázová. Chtěli byste také vlastnit prestižní obchod v centru? V neustále dynamicky rostoucí a den ode dne důležitější internetové síti máte nyní jedinečnou šanci!

Shrnutí důvodů pro vlastnictví kvalitní domény:
  • zvyšuje návštěvnost internetové prezentace
  • efektivně vytváří image a posiluje značku
  • zlepšuje posize ve vyhledávačích
  • poskytuje konkurenční výhodu
  • význam i hodnota neustále stoupá
  • poskytuje prestižní adresu na internetu
  • jednorázová investice, bez dalsších poplatků
Doménové jméno bude prodáno nejvyšší obdržené nabídce. Zašlete nám tedy prosím konkrétní cenovou nabídku. Při tvorbě ceny vezměte v potaz kvalitu a strategickou hodnotu doménového jména, které Vás bude kvalitně prezentovat i několik desetiletí a podstatnou měrou rozhodne o Vašem úspěchu v podnikání. Při prodeji Vám zaručujeme rychlé a seriózní jednání. Na neadekvátně velmi nízké nabídky však bohužel z časových důvodů nemůžeme reagovat. V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte. Jsme Vám k dispozici i pro případné dotazy a konzultace. Investice do kvalitního doménového jména se Vám rozhodně vyplatí.

Nabídkový formulář pro doménu: Comando.cz

Jméno a příjmení:
Váš e-mail:
Telefon:
Navrhovaná cena (Kč):
Ověření: CAPTCHA code
Poznámka:
Střelná zbraň používaná k sebeobraně, ke sportovní střelbě, jako služební zbraň policie nebo jako armádní sekundární zbraň. První pistole byly jednoranové a používaly černý střelný prach. V 19. století se objevily víceranové pistole a jako náplň se začal užívat nově objevený bezdýmný střelný prach. Samotné slovo pistole pochází z českého píšťala, a užívá se od dob husitských válek. Husité byli první, kteří palné zbraně ve velkém měřítku používali. Slovo pistol se ve stejném významu používá i v jiných jazycích, ale existují alternativní teorie o jeho vzniku (ze starofrancouzského pistallo, tj. hruška u sedla, u níž byly pistole původně nošeny nebo podle toskánského města Pistoia). U pistolí s jednočinným spoušťovým mechanizmem (single action) je třeba před prvním výstřelem natáhnout kohout palcem nebo pohybem celého závěru. Pro další střelbu je pak již kohout napnut pohybem závěru po výstřelu. Při stisku spouště je uvolněn kohout, který pomocí zápalníku aktivuje zápalku a odpálí náboj. Tento systém je nazýván jednočinný (single action) právě proto, že spoušť provádí jen jednu činnost - uvolnění kohoutu. Chod jednočinné spouště je lehký a krátký, a proto v tomto režimu lze dosahovat velmi přesných zásahů. Pro obranu nejsou jednočinné pistole a revolvery příliš vhodné, protože natahování kohoutu může snížit rychlost prvního výstřelu. Nevhodné je i nošení zajištěné pistole s nábojem v komoře a nataženým kohoutem, ten by se např. nevhodnou manipulací mohl náhodně uvolnit a zbraň vystřelit. Nošení zajištěné zbraně s napnutým kohoutem, jak je oblíbeno především u američanů, se nazývá Cocked and locked (doslova: napnutý a zajištěný), je to ovšem nevhodné - kvůli bezpečnosti i kvůli působení stresového faktoru - v situaci, kdy jde člověku o život se může stát i to, že střelec zapomene, že zbraň je zajištěna a ve stresu nedokáže včas odhalit proč je momentálně nefunkční. Pistole systému SA jsou např. Colt 1911, FN Browning HP, Beretta 70 a pod. U pistolí s dvojčinným spoušťovým mechanizmem (double action) je možné střílet promáčknutím spouště bez ručního napínání kohoutu. Pokud je zbraň označena jako dvojčinná (DA), pak to znamená, že kromě DA režimu disponuje i SA režimem, což je poněkud zavádějící a nelogické. Proto se také někdy používá výraz SA/DA. Stiskem spouště se napíná kohout, když kohout dosáhne své zadní polohy, tak se uvolní a odpálí náboj. Chod spouště v tomto režimu je mnohem delší a tvrdší než v jednočinném. To má negativní vliv na přesnost střelby, protože dlouhá a tvrdá spoušť zvyšuje pravděpodobnost strhnutí výstřelu. Rychlost palby je ovšem větší, což je pro obranu výhodné, protože většina obranné střelby se odehrává na vzdálenost několika metrů. Většina DA pistolí umožňuje palbu také v SA režimu. U DA (SA/DA) pistolí se DA režim může použít jen při prvním výstřelu, tj. náboj je v komoře a kohout je vypuštěný. Další střelba se pak vede v SA režimu, protože kohout je napínán pohybem závěru po každém výstřelu. Typickým příkladem dvojčinné pistole je CZ 75, Beretta 92 a pod. U pistolí s výhradně dvojčinným spoušťovým mechanizmem se každé napnutí bicího mechanizmu provádí promáčknutím spouště po dlouhé dráze a přes poměrně velký odpor. Po každém výstřelu zůstane bicí mechanizmus vypuštěný, tj. nenapnutý, a musí se opět napínat spouští. DAO spouště se používají většinou u malých obranných pistolí, ale není to pravidlem (např. pistole CZ 100 je pistole ráže 9mm Para). Výhodou tohoto řešení je jednodušší manipulace a vyšší bezpečnost - zbraň má pouze jeden stále stejný a poměrně velký odpor spouště, což téměř vylučuje možnost nechtěného výstřelu. Tyto zbraně obvykle nemají žádnou manuální pojistku, což je výhoda pro netrénovaného střelce ve stresové situaci. Pistolím se systémem DAO se také někdy říká Nabij a Zapomeň - uživatel zbraně jednoduše natáhne náboj do komory a o nic dalšího se nestará - zbraň je s neustále vypuštěným bicím mechanizmem bezpečná a přesto neustále v pohotovosti - stačí pouze stisknout spoušť, sice přes větší odpor a po dlouhé dráze, ale jinak odpadá jakákoli další manipulace se zbraní. Nevýhodou je nižší přesnost, protože dlouhý a tvrdý chod spouště může vést střelce ke strhnutí výstřelu, ale většina obranné střelby se stejně odehrává na velmi krátkou vzdálenost. Příkladem DAO pistole je CZ 100. Novou variantu DAO spouště představuje systém DAK - Double Action Kellerman, který se objevil u pistolí SIG. Jedná se klasický DAO mechanismus, který je ovšem vyladěný tak, že odpor spouště činí pouze 30 Newtonů.